Instrukcja BIP

  1. Informacje dot. MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. są pogrupowane według kategorii lewym menu.
  2. Niektóre wpisy zawierają załączniki  w postaci plików PDF. Pliki takie są zaznaczone niebieskim kolorem.
  3. W górnym menu znajduje się wyszukiwarka seriwsu BIP MPEC Nowy Targ.

Informacje nieudostępnione w biuletynie

Na podstawie art. 2 ust. 1 stawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) informacje publiczne będące w posiadaniu MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. i nieudostępnione w Biuletynie mogą zostać udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku.

Skip to content