Z dniem 25 maja 2018 roku rozpocznie się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1.
 2. Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas: korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami. Informujemy, że dane osobowe są pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG ), w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.Państwa dane osobowe przetwarzamy:
 • w celu zawarcia i wykonania umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i/lub sprzedaży ciepła – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wykonania umowy z naszymi kontrahentami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczoną przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. kontaktowania się z Państwem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszym obiekcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy rodo@mpecnowytarg.pl lub na adres siedziby Administratora.

 1. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.
  Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
  W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.
 3. Odbiorcy danych, w niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas zadań statutowych i umów, realizacji obowiązków i uzasadnionego interesu prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:
 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane:
 • drogą mailową, wysyłając maila na adres: urszula.rybnik@mwlibra.pl
 • zwracając się do nas pisemnie na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich1.

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Nasz serwis wykorzystuje je w celach statystycznych (google analytics) i funkcjonalnych (do prawidłowego działania serwisu). Korzystając z naszej serwisu internetowego wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
Skip to content