Miejski Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Targu, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu pod numerem RP – 46 i wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których stroną było Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Targu, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 113 000,00 zł i dzieli się na 54 226 równe niepodzielne udziały w wysokości 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Nowy Targ.

autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
Skip to content