Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o.
34-400 Nowy Targ,
ul. Powstańców Śląskich 1

tel.: 18 266 23 82
e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl
Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001
Wysokość kapitału zakładowego: 45 113 000 PLN

Dokumenty legalizujące działalność Spółki:
Pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000043037 z dnia 12.09.2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy.

Aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000043037 z dnia 18.01.2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy.

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 735 001 02 50, nadany przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu.
Numer identyfikacyjny REGON: 490761831 nadany przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
data utworzenia publikacji: 06/08/2019
data udostępnienia publikacji: 12/08/2019
data ostatniej modyfikacji: 12/08/2019
Skip to content