Projekt: Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp.zo.o.,
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

Wskaźnik produktu:

• długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 5,690 km
• długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 6,080 km

Całkowity koszt realizacji projektu: 21 805 194,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 16 686 550,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 065 326,96 PLN

Cele projektu: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. planuje w ciągu najbliższych 6 lat bardzo dynamiczną rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej, przyłączenia nowych odbiorców oraz remont istniejącej sieci.

Działania Spółki ukierunkowane są na docelowe wykorzystanie energii geotermalnej w celu zmniejszenia emisyjności regionie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozwój osiedlowej sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta oraz rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w świetle ulic usytuowanych w południowej części miasta, a także modernizację istniejących osiedlowych sieci ciepłowniczych. Działania Spółki zorientowane są na docelowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.


Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia finansowe związane z realizacją projektu pn. Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0024/17-00 należy zgłaszać na adres email:
uwagi@mpecnowytarg.pl

autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
data utworzenia publikacji: 05/08/2019
data udostępnienia publikacji: 06/08/2019
data ostatniej modyfikacji: 13/08/2019
Skip to content