Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. od ponad trzech lat podejmuje intensywne działania inwestycyjne zmierzające do realizacji krótko i długofalowych celów spółki.

Kamieniem milowym w działalności firmy było podpisanie w 2016 roku umowy intencyjnej o doprowadzeniu energii geotermalnej do Nowego Targu oraz otrzymanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach POIS, działanie 1.5. dotacji, w kwocie 10 065 326,96 zł na „Modernizację osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej”.

Uzyskane dofinansowanie pozwala na wybudowanie 5,690 km nowych ciepłociągów oraz zmodernizowanie 6,080 km, a także podłączanie odbiorców indywidualnych oraz budynków użyteczności publicznej jak szkoły czy urzędy.

MPEC ściśle współpracuje z Władzami Miasta w zakresie zmniejszenia emisyjności w Nowym Targu oraz regionie. Wszelkie podejmowane działania zmierzają do zwiększenia komfortu życia mieszkańców poprzez likwidację niskiej emisji.
Z uwagi na zobowiązania Polski wynikające z umów międzynarodowych, mówiące o 15% udziale OZE w zużyciu energii, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. podjęło decyzję o stworzeniu w Nowym Targu mixu energetycznego. W związku z tym konieczne jest spełnienie standardów efektywnego systemu ciepłowniczego, gdzie ponad 50% dystrybuowanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych lub wykorzystuje ciepło odpadowe lub w 75% pochodzi z kogeneracji. Związane z tym plany rozwojowe spółki to:

  • Budowa gazowych agregatów kogeneracyjnych 2 x 0,5 MW.
  • Budowa krótkoterminowego magazynu ciepła 150-250 m3.
  • Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 430 kW.

Kolejnym działaniem prowadzącym do wdrażania nowej myśli technologicznej, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, tj. modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem lokalnych zasobów, było powołanie w 2017 roku przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nowotarskiego Klastra Energii „Zielona Generacja”.

Koordynatorem jego działań została spółka MPEC. W 2018 roku Klaster był jednym z 33 beneficjentów konkursu Certyfikacji Pilotażowego Klastra Energii w Ministerstwie Energii i otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
data utworzenia publikacji: 06/08/2019
data udostępnienia publikacji: 12/08/2019
data ostatniej modyfikacji: 12/08/2019
Skip to content