Zarząd:
Prezes Zarządu Grzegorz Ratter

Walne Zgromadzenie
Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Burmistrz Miasta Nowy Targ – Grzegorz Watycha oraz Zarząd NFOŚiGW.
Właścicielem Spółki jest Miasto Nowy Targ i NFOŚiGW.

Prokurenci:
Paweł Żukowski
Katarzyna Pawluszkiewicz
Monika Hoh

Rada Nadzorcza
Przewodniczący – Adam Szkaradziński
Z-ca Przewodniczącego – Marek Sałek
Sekretarz – Barbara Burkat

Regulamin określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników

autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
data utworzenia publikacji: 06/08/2019
data udostępnienia publikacji: 12/08/2019
data ostatniej modyfikacji: 15/12/2022
Skip to content