Taryfa dla ciepła nr 17

1. Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego opalanej węglem kamiennym przy ul. Szaflarskiej 108 w Nowym Targu, do których dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody o parametrach 120/65°C poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność przedsiębiorstwa energetycznego, w tym:

W-OS – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy i eksploatowanych przez odbiorcę.

Nazwa opłaty Cena jednostkowa brutto
Opłata stała (za moc zamówioną) [zł/kW] 15,26
Opłata zmienna (za ciepło) [zł/GJ] 59,96

Ceny jednostkowe zostały wyliczone na podstawie poniższych stawek:

Opis Cena jednostkowa netto
1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok] 112 880,94
2. Cena ciepła [zł/GJ] 35,13
3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok] 35 979,65
4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] 13,62

W-DS – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Nazwa opłaty Cena jednostkowa brutto
Opłata stała (za moc zamówioną) [zł/kW] 17,20
Opłata zmienna (za ciepło) [zł/GJ] 66,74

Ceny jednostkowe zostały wyliczone na podstawie poniższych stawek:

Opis Cena jednostkowa netto
1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok] 112 880,94
2. Cena ciepła [zł/GJ] 35,13
3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok] 54 928,57
4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] 19,13

W-GS – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem grupowego węzła cieplnego i zewnętrznej instalacji odbiorczej, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne i będących jego własnością.

Nazwa opłaty Cena jednostkowa brutto
Opłata stała (za moc zamówioną) [zł/kW] 19,35
Opłata zmienna (za ciepło) [zł/GJ] 71,83

Ceny jednostkowe zostały wyliczone na podstawie poniższych stawek:

Opis Cena jednostkowa netto
1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok] 112 880,94
2. Cena ciepła [zł/GJ] 35,13
3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok] 75 869,42
4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] 23,27

2. Odbiorca zaopatrywany w ciepło z kotłowni opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej na os. Bór w Nowym Targu, do którego ciepło w postaci gorącej wody dostarczane jest za pośrednictwem zewnętrznej instalacji odbiorczej stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego.

G-OB – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy i eksploatowanych przez odbiorcę.

Nazwa opłaty Cena jednostkowa brutto
Opłata stała (za moc zamówioną) [zł/kW] 24,67
Opłata zmienna (za ciepło) [zł/GJ] 131,78

Ceny jednostkowe zostały wyliczone na podstawie poniższych stawek :

Opis Cena jednostkowa netto
1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok] 240 645,00
2. Cena ciepła [zł/GJ] 107,14
autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
data utworzenia publikacji: 05/08/2019
data udostępnienia publikacji: 12/08/2019
data ostatniej modyfikacji: 13/08/2019
Skip to content