Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. wytwarza, przesyła i dystrybuuje ciepło na terenie miasta Nowy Targ.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o posiadane koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

na wytwarzanie ciepła: Nr WCC/47/699/U/2/98/EB z dnia 8 września 1998 roku z późniejszymi zmianami,
na przesyłanie i dystrybucję ciepła: Nr PCC/49/699/U/2/98/EB z dnia 8 września 1998 roku z późniejszymi zmianami.

Nadrzędnym celem spółki jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów i innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z domowych pieców grzewczych oraz kotłowni węglowych.

autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
data utworzenia publikacji: 06/08/2019
data udostępnienia publikacji: 12/08/2019
data ostatniej modyfikacji: 12/08/2019
Skip to content